00:00:00
ส21101 สังคมศึกษา ม.1(ต่อ) เรื่อง อำนาจอธิปไตย (3)
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:00:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
Happy English by Kru Somsri
 
02:00:00
Click
 
02:30:00
Sparkling English
 
03:00:00
Good Morning vocab King
 
03:30:00
Happy English by Kru Somsri
 
04:00:00
Click
 
04:30:00
ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
 
05:00:00
Sparkling English
 
05:30:00
Good Morning vocab King
 
06:00:00
FudFidFoFi
 
06:30:00
R ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
 
07:00:00
R Happy English by Kru Somsri
 
07:30:00
R Click
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
อ21102 ภาษาอังกฤษ ม.1 เรื่อง Directions
 
09:30:00
ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1 เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทย
 
10:30:00
พ21101 สุขศึกษา ม.1 เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ศ21104 นาฏศิลป์ ม.1 เรื่อง ขับร้องประสานเสียง ๒ แนว
 
13:30:00
แจ้งรายการ เรื่อง How’s it going?
 
14:30:00
R อ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 เรื่อง Directions
 
15:30:00
R ส21101 สังคมศึกษา ม.1 เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทย
 
16:30:00
R พ21101 สุขศึกษา ม.1 เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R ศ21103 ดนตรี ม.1 เรื่อง ขับร้องประสานเสียง ๒ แนว
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R อ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 เรื่อง Directions
 
21:30:00
R ส21101 สังคมศึกษา ม.1 เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทย
 
22:30:00
R พ21101 สุขศึกษา ม.1 เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
 
23:30:00
R ศ21103 ดนตรี ม.1 เรื่อง ขับร้องประสานเสียง ๒ แนว