00:00:00
ส21102 ประวัติศาสตร์ ม.1(ต่อ) เรื่อง ความร่วมมือสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:00:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
Good Morning vocab King
 
02:00:00
Happy English by Kru Somsri
 
02:30:00
Click
 
03:00:00
Sparkling English
 
03:30:00
Good Morning vocab King
 
04:00:00
ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
 
04:30:00
FudFidFoFi
 
05:00:00
Happy English by Kru Somsri
 
05:30:00
Click
 
06:00:00
Sparkling English
 
06:30:00
R ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
 
07:00:00
R Good Morning vocab King
 
07:30:00
R Happy English by Kru Somsri
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1 เรื่อง สิทธิมนุษยชน
 
09:30:00
ท21102 ภาษาไทย ม.1 เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑
 
10:30:00
ค21102 คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
FoodWork
 
12:30:00
ว21103 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง จำลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายและกลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (1)
 
13:30:00
ว21103 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง จำลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายและกลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2)
 
14:30:00
R ส21101 สังคมศึกษา ม.1 เรื่อง สิทธิมนุษยชน
 
15:30:00
R ท21101 ภาษาไทย ม.1 เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑
 
16:30:00
R ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้
 
17:30:00
R ว21103 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง จำลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายและกลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (1)
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
R ว21103 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)(ต่อ) เรื่อง จำลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายและกลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (1)
 
18:30:00
R ว21103 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง จำลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายและกลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2)
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R ส21101 สังคมศึกษา ม.1 เรื่อง สิทธิมนุษยชน
 
21:30:00
R ท21101 ภาษาไทย ม.1 เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑
 
22:30:00
R ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้
 
23:30:00
R ว21103 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง จำลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายและกลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (1)