00:00:00
สารพันคดีปกครอง
 
00:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
01:00:00
ช่างประจำบ้าน
 
01:30:00
นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
02:00:00
องค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
02:30:00
เปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพ
 
03:00:00
พลเมืองเด็ก
 
03:30:00
SET Social Impact
 
04:00:00
Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
 
04:30:00
รู้กฎหมายสบายใจ
 
05:00:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 1
 
05:30:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
06:00:00
R: สารพันคดีปกครอง
 
06:30:00
R: เพื่อสังคมสันติสุข
 
07:00:00
R: ช่างประจำบ้าน
 
07:30:00
R: นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
R: องค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
08:30:00
ค16101 คณิตศาสตร์ 6 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลม (ตอนที่1)
 
09:30:00
อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 เรื่อง Christmas Day
 
10:30:00
กลุ่มบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษา 6 เรื่อง ผลของการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม 2
 
11:30:00
R: เปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ แกนหลักศิลปะ 6 เรื่อง รำวงมาตรฐาน 2
 
13:30:00
R: ค16101 คณิตศาสตร์ 6 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลม (ตอนที่1)
 
14:30:00
R: พลเมืองเด็ก
 
15:00:00
R: SET Social Impact
 
15:30:00
Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
 
16:00:00
รู้กฎหมายสบายใจ
 
16:30:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 1
 
17:00:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
17:30:00
R: สารพันคดีปกครอง
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
R: เพื่อสังคมสันติสุข
 
18:30:00
R: ช่างประจำบ้าน
 
19:00:00
R: นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
19:30:00
R: องค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: เปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพ
 
21:00:00
R: พลเมืองเด็ก
 
21:30:00
R: SET Social Impact
 
22:00:00
R: Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
 
22:30:00
R: รู้กฎหมายสบายใจ
 
23:00:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 1
 
23:30:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 2