00:00:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ย้อนรอยอดีต (2)
 
00:30:00
ท้าให้อ่าน
 
01:00:00
พลเมืองเด็ก
 
01:30:00
รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
02:00:00
The Green Diary season 1
 
02:30:00
ผลงานสารคดีสั้น กบจูเนียร์ปีที่ 11
 
03:00:00
ชุมชนปลอดขยะ
 
03:30:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
04:00:00
Animal Speak
 
04:30:00
โลกใสไร้ขยะ
 
05:00:00
R : ท้าให้อ่าน
 
05:30:00
R : พลเมืองเด็ก
 
06:00:00
R : รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
06:30:00
R : The Green Diary season 1
 
07:00:00
R : ผลงานสารคดีสั้น กบจูเนียร์ปีที่ 11
 
07:30:00
R : ชุมชนปลอดขยะ
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
MON : อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 เรื่อง Where is the Art Room?
 
09:30:00
MON : ท14101 ภาษาไทย 4 เรื่อง งดงามคำสอน 1
 
10:30:00
MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น 1 *
 
11:30:00
MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) เรื่อง สร้างสรรค์ทัศนศิลป์
 
12:30:00
TUE : ค14101 คณิตศาสตร์ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร
 
13:30:00
WED : ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 เรื่อง ส่วนประกอบของดอกมีหน้าที่อะไร
 
14:30:00
TUE : ท14101 ภาษาไทย 4 เรื่อง งดงามคำสอน 2
 
15:30:00
TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
 
16:30:00
แจ้งรายการ
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
WED : ท14101 ภาษาไทย 4 เรื่อง งดงามคำสอน 3
 
19:00:00
WED : ค14101 คณิตศาสตร์ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร *
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
WED : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพ) เรื่อง สารพันงานประดิษฐ์(1) ประดิษฐ์จานผลไม้จากใบตอง
 
21:30:00
WED : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ (2)
 
22:30:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
23:00:00
Animal Speak
 
23:30:00
โลกใสไร้ขยะ