00:00:00
อยู่เป็นลืมป่วย
 
01:00:00
ช่างประจำบ้าน
 
01:30:00
R: The Green Diary season 1
 
02:00:00
R: โลกใสไร้ขยะ
 
02:30:00
R : เมืองไทยดี๊ดี
 
03:00:00
R : Animal Speak
 
03:30:00
R: เพื่อสังคมสันติสุข
 
04:00:00
R: เล็กๆเปลี่ยนโลก
 
05:00:00
R : ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
05:30:00
R: อยู่เป็นลืมป่วย
 
06:30:00
R : หลักชีวิต ปี 1
 
07:00:00
ช่างประจำบ้าน
 
07:30:00
R : The Green Diary season 1
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
R : โลกใสไร้ขยะ
 
08:30:00
ค14101 คณิตศาสตร์ 4 เรื่อง การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 
09:30:00
อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 เรื่อง Birthday
 
10:30:00
กลุ่มบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษา 4 เรื่อง มหัศจรรย์กายภาพ (3)
 
11:30:00
R : เมืองไทยดี๊ดี
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (11)
 
13:30:00
R : ค14101 คณิตศาสตร์ 4 เรื่อง การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 
14:30:00
Animal Speak
 
15:00:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
15:30:00
เล็กๆเปลี่ยนโลก
 
16:30:00
ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
17:00:00
อยู่เป็นลืมป่วย
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
หลักชีวิต ปี 1
 
18:30:00
ช่างประจำบ้าน
 
19:00:00
The Green Diary season 1
 
19:30:00
โลกใสไร้ขยะ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
เมืองไทยดี๊ดี
 
21:00:00
R: Animal Speak
 
21:30:00
R: เพื่อสังคมสันติสุข
 
22:00:00
R: เล็กๆเปลี่ยนโลก
 
23:00:00
R: ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
23:30:00
R: หลักชีวิต ปี 1