00:00:00
ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
00:30:00
R : ศิริราช The life
 
01:30:00
R : โลกใสไร้ขยะ
 
02:00:00
R : ผีเสื้อกระพือปีก
 
02:30:00
R : FoodWork
 
03:00:00
ฟิสิกส์สนุก
 
03:30:00
R : คิดวิทย์ Science Yard
 
04:00:00
R : World Why วิทย์
 
04:30:00
R : Startup Warrior
 
05:00:00
R : ฉายแวว
 
05:30:00
R : กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
06:00:00
ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
06:30:00
R : ศิริราช The life
 
07:30:00
R : โลกใสไร้ขยะ
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
R : ผีเสื้อกระพือปีก
 
08:30:00
ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (วิทยาศาสตร์) เรื่อง ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร (ตอนที่ 2)
 
09:30:00
ค13101 คณิตศาสตร์ 3 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ
 
10:30:00
ท13101 ภาษาไทย 3 เรื่อง พลังของมด 2
 
11:30:00
FoodWork
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา 3 (สุขศึกษา) เรื่อง อันตรายที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
 
13:30:00
กลุ่มบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษา 3 เรื่อง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 2
 
14:30:00
ฟิสิกส์สนุก
 
15:00:00
คิดวิทย์ Science Yard
 
15:30:00
World Why วิทย์
 
16:00:00
Startup Warrior
 
16:30:00
ฉายแวว
 
17:00:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
17:30:00
R : ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
ศิริราช The life
 
19:00:00
โลกใสไร้ขยะ
 
19:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
FoodWork
 
21:00:00
R : ฟิสิกส์สนุก
 
21:30:00
R : คิดวิทย์ Science Yard
 
22:00:00
R : World Why วิทย์
 
22:30:00
R : Startup Warrior
 
23:00:00
R : ฉายแวว
 
23:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ แกนหลักการสุขศึกษาและพลศึกษา3 (สุขศึกษา) กฎหมายคลายเครียด ปี 2