00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
คิดวิทย์ Science Yard
 
02:00:00
World Why วิทย์
 
02:30:00
เมืองหุ่นยนต์
 
03:00:00
ฟิสิกส์สนุก
 
03:30:00
ทราบแล้วเปลี่ยน
 
04:00:00
Lab Kids (วิทย์ ป.5)
 
04:30:00
ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
 
05:00:00
Startup Warrior
 
05:30:00
คิดการใหญ่
 
06:00:00
คู่หูทดลองวิทย์
 
06:30:00
Lab Kids (วิทย์ ป.6)
 
07:00:00
Lab Kids (วิทย์ ป.4)
 
07:30:00
R : คิดวิทย์ Science Yard
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
R : World Why วิทย์
 
08:30:00
วิจัยวาไรตี้
 
09:00:00
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย(ประเทศไทย)
 
09:30:00
คิดวิทย์ Science Yard
 
10:00:00
World Why วิทย์
 
10:30:00
เมืองหุ่นยนต์
 
11:00:00
ฟิสิกส์สนุก
 
11:30:00
Lab Kids (วิทย์ ป.4)
 
12:00:00
Lab Kids (วิทย์ ป.6)
 
12:30:00
Startup Warrior
 
13:00:00
คิดการใหญ่
 
13:30:00
R : วิจัยวาไรตี้
 
14:00:00
R : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย(ประเทศไทย)
 
14:30:00
R : คิดวิทย์ Science Yard
 
15:00:00
R : World Why วิทย์
 
15:30:00
R : เมืองหุ่นยนต์
 
16:00:00
R : ฟิสิกส์สนุก
 
16:30:00
R : Lab Kids (วิทย์ ป.4)
 
17:00:00
R : Lab Kids (วิทย์ ป.6)
 
17:30:00
Startup Warrior
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : คิดการใหญ่
 
18:30:00
R : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย(ประเทศไทย)
 
19:00:00
R : คิดวิทย์ Science Yard
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : World Why วิทย์
 
21:00:00
R : เมืองหุ่นยนต์
 
21:30:00
R : ฟิสิกส์สนุก
 
22:00:00
R : Lab Kids (วิทย์ ป.4)
 
22:30:00
R : Lab Kids (วิทย์ ป.6)
 
23:00:00
R : Startup Warrior
 
23:30:00
R : คิดการใหญ่