00:00:00
ง13101 การงานอาชีพ (ต่อ) เรื่อง การทำความสะอาดกระเป๋านักเรียน
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
กิจกรรมเรียนรู้จากโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก
 
02:00:00
ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
 
02:30:00
Startup Warrior
 
03:00:00
คู่หูทดลองวิทย์
 
03:30:00
E Journey พลังงาน DEDE
 
04:00:00
คิดวิทย์ Science Yard
 
04:30:00
World Why วิทย์
 
05:00:00
ฟิสิกส์สนุก
 
05:30:00
ทราบแล้วเปลี่ยน
 
06:00:00
R: กิจกรรมเรียนรู้จากโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก
 
06:30:00
R: ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
 
07:00:00
R: Startup Warrior
 
07:30:00
R: คู่หูทดลองวิทย์
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
อ13101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Monster’s Body
 
09:30:00
ท13101 ภาษาไทย เรื่อง มาตรา กม
 
10:30:00
ค13101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่มี การทด 1 หลัก ที่ผลบวกไม่เกิน 100,000
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การแก้ปัญหาโดยแสดงอัลกอริทึม (3)
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R: อ13101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Monster’s Body
 
15:30:00
R: ท13101 ภาษาไทย เรื่อง มาตรา กม
 
16:30:00
R: ค13101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่มี การทด 1 หลัก ที่ผลบวกไม่เกิน 100,000
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R: ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การแก้ปัญหาโดยแสดงอัลกอริทึม (3)
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: อ13101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Monster’s Body
 
21:30:00
R: ท13101 ภาษาไทย เรื่อง มาตรา กม
 
22:30:00
R: ค13101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่มี การทด 1 หลัก ที่ผลบวกไม่เกิน 100,000
 
23:30:00
R: ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การแก้ปัญหาโดยแสดงอัลกอริทึม (3)