00:00:00
แจ้งรายการ
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
FoodWork
 
02:00:00
เงินทองต้องวางแผน Life Event
 
02:30:00
เก๋าตัวจริง
 
03:00:00
หนังพาไป
 
03:30:00
กินอยู่...คือ
 
04:30:00
ภัตตาคารบ้านทุ่ง
 
05:30:00
ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
 
06:30:00
ตามอำเภอจาน
 
07:00:00
ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
07:30:00
เปิดโลกเปิดเล่ม
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ค12101 คณิตศาสตร์ 2 เรื่อง การบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน
 
09:30:00
ท12101 ภาษาไทย 2 เรื่อง มาตราแม่กม
 
10:30:00
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 เรื่อง สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (2)
 
11:00:00
R : พันแสงรุ้ง
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
กลุ่มบูรณการ (แกนหลักการงานอาชีพ) เรื่อง แต่งกายอย่างไรให้น่าดู (วิธีการแต่งกายเสื้อผ้า)
 
13:30:00
กลุ่มบูรณการ (แกนหลักศิลปะ) เรื่อง ดอกไม้แสนสวย
 
14:30:00
R : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 เรื่อง การบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน
 
15:30:00
R : ท12101 ภาษาไทย 2 เรื่อง มาตราแม่กม
 
16:30:00
R : ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 เรื่อง สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (2)
 
17:30:00
R : กลุ่มบูรณการ (แกนหลักการงานอาชีพ) เรื่อง แต่งกายอย่างไรให้น่าดู (วิธีการแต่งกายเสื้อผ้า)
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : กลุ่มบูรณการ (แกนหลักการงานอาชีพ) เรื่อง แต่งกายอย่างไรให้น่าดู (วิธีการแต่งกายเสื้อผ้า)
 
18:30:00
R : กลุ่มบูรณการ (แกนหลักศิลปะ) เรื่อง ดอกไม้แสนสวย
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
ค12101 คณิตศาสตร์ 2 เรื่อง การบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน
 
21:30:00
R : ท12101 ภาษาไทย 2 เรื่อง มาตราแม่กม
 
22:30:00
R : ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 เรื่อง สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (2)
 
23:30:00
R : กลุ่มบูรณการ (แกนหลักการงานอาชีพ) เรื่อง แต่งกายอย่างไรให้น่าดู (วิธีการแต่งกายเสื้อผ้า)