เฉพาะตารางสอน
00:00:00
กระปุกปัญญา
00:30:00
ใต้สันติสุข
01:00:00
มองผ่านกาลเวลา
01:30:00
วิถีผ่านเลนส์
02:00:00
หน้าต่างตะวันตก
02:30:00
หนังพาไป
03:00:00
FoodWork
03:30:00
ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
04:30:00
พันแสงรุ้ง
05:00:00
ขนมไทยอะไรเอ่ย
05:30:00
ดูให้รู้
06:00:00
กินอยู่...คือ
07:00:00
ภัตตาคารบ้านทุ่ง
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
มองผ่านกาลเวลา
08:30:00
ค12101 คณิตศาสตร์2
09:30:00
ท12101 ภาษาไทย2
10:30:00
อ12101 ภาษาอังกฤษ2
11:30:00
R : กระปุกปัญญา
12:00:00
ข่าวเที่ยง
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
13:30:00
R : ค12101 คณิตศาสตร์2
14:30:00
R : ใต้สันติสุข
15:00:00
R : มองผ่านกาลเวลา
15:30:00
R : วิถีผ่านเลนส์
16:00:00
R : หน้าต่างตะวันตก
16:30:00
R : FoodWork
17:00:00
R : พันแสงรุ้ง
17:30:00
R : ขนมไทยอะไรเอ่ย
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R : หนังพาไป
18:30:00
ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
19:30:00
R : ดูให้รู้
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R : กินอยู่...คือ
21:30:00
R : ภัตตาคารบ้านทุ่ง
22:30:00
R : มองผ่านกาลเวลา
23:00:00
R : กระปุกปัญญา
23:30:00
R : ใต้สันติสุข

ดาวน์โหลดตารางสอน