00:00:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
 
00:30:00
กินอยู่...คือ
 
01:30:00
ภัตตาคารบ้านทุ่ง
 
02:30:00
ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
 
03:30:00
ตามอำเภอจาน
 
04:00:00
ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
04:30:00
เปิดโลกเปิดเล่ม
 
05:00:00
R : FoodWork
 
05:30:00
R : เงินทองต้องวางแผน Life Event
 
06:00:00
R : เก๋าตัวจริง
 
06:30:00
R : หนังพาไป
 
07:00:00
R : กินอยู่...คือ
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
MON : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ
 
09:30:00
MON : ท12101 ภาษาไทย 2 เรื่อง คำอักษรต่ำ *
 
10:30:00
MON : ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 เรื่อง แหล่งกำเนิดแสง (3)
 
11:30:00
MON : กลุ่มบูรณการ (แกนหลักการงานอาชีพ) เรื่อง หนูน้อยนักประดิษฐ์ (ประดิษฐ์กล่องใส่ของ) *
 
12:30:00
MON : กลุ่มบูรณการ (แกนหลักศิลปะ) เรื่อง ศิลปะที่พบเห็นในชุมชน
 
13:30:00
TUE : อ12101 ภาษาอังกฤษ 2 เรื่อง My job 2
 
14:30:00
TUE : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ จากประโยคสัญลักษณ์ *
 
15:30:00
TUE : ท12101 ภาษาไทย 2 เรื่อง สัญลักษณ์น่ารู้
 
16:30:00
TUE : ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไข (2)
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
WED : ท12101 ภาษาไทย 2 เรื่อง สัญลักษณ์น่ารู้
 
19:00:00
WED : ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง (1) *
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
WED : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 เรื่อง การบวก การลบ
 
21:30:00
WED : กลุ่มบูรณการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง มารยาทงาม (1) *
 
22:30:00
FoodWork
 
23:00:00
เงินทองต้องวางแผน Life Event
 
23:30:00
เก๋าตัวจริง