00:00:00
เก๋าตัวจริง
 
00:30:00
กินอยู่...คือ
 
01:30:00
FoodWork
 
02:00:00
เงินทองต้องวางแผน Life Event
 
02:30:00
R : เก๋าตัวจริง
 
03:00:00
หนังพาไป
 
03:30:00
R : กินอยู่...คือ
 
04:30:00
ภัตตาคารบ้านทุ่ง
 
05:30:00
ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
 
06:30:00
ตามอำเภอจาน
 
07:00:00
ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
07:30:00
วิถีไทย
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ค12101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบ โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ
 
09:30:00
ท12101 ภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
 
10:30:00
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (1)
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ง12101 การงานอาชีพ เรื่อง การใช้ห้องต่างๆในบ้าน
 
13:30:00
ศ12101 ศิลปะ เรื่อง ศิลปะจากการปะติด
 
14:30:00
R : ค12101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบ โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ
 
15:30:00
R : ท12101 ภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
 
16:30:00
R : ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (1)
 
17:30:00
R : ง12101 การงานอาชีพ เรื่อง การใช้ห้องต่างๆในบ้าน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
R : ง12101 การงานอาชีพ เรื่อง การใช้ห้องต่างๆในบ้าน
 
18:30:00
R : ศ12101 ศิลปะ เรื่อง ศิลปะจากการปะติด
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ค12101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบ โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ
 
21:30:00
R : ท12101 ภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
 
22:30:00
R : ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (1)
 
23:30:00
R : ง12101 การงานอาชีพ เรื่อง การใช้ห้องต่างๆในบ้าน