00:00:00
ทักษะศตวรรษที่ 21ของเด็กไทย
 
01:00:00
Cross-curriculum
 
02:00:00
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 
03:00:00
Early-Year
 
04:00:00
R ทักษะศตวรรษที่ 21ของเด็กไทย
 
05:00:00
R Cross-curriculum
 
06:00:00
เทปบันทึกการอบรม เชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล
 
07:00:00
เทปบันทึกการอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
R การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 
09:00:00
R Early-Year
 
10:00:00
R ทักษะศตวรรษที่ 21ของเด็กไทย
 
11:00:00
R Cross-curriculum
 
12:00:00
R การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 
13:00:00
R Early-Year
 
14:00:00
R ทักษะศตวรรษที่ 21ของเด็กไทย
 
15:00:00
R Cross-curriculum
 
16:00:00
R เทปบันทึกการอบรม เชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล
 
17:00:00
R เทปบันทึกการอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 
19:00:00
R Early-Year
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
Lesson Study
 
21:00:00
R ทักษะศตวรรษที่ 21ของเด็กไทย
 
22:00:00
R Cross-curriculum
 
23:00:00
R การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 

ดาวน์โหลดตารางสอน