00:00:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
 
01:00:00
Teacher as Learner
 
02:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู
 
03:00:00
Numeracy
 
04:00:00
Social Studies
 
05:00:00
Literacy
 
06:00:00
R: เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
 
07:00:00
R: Teacher as Learner
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เสริมสาระความรู้
 
08:30:00
เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง แนวคิดด้านปัญญาประดิษฐ์
 
09:30:00
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เนื้อเรื่อง
 
10:30:00
คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การนำเสนอข้อมูล 2
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
R: เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง แนวคิดด้านปัญญาประดิษฐ์
 
13:30:00
R: ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เนื้อเรื่อง
 
14:30:00
R: คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การนำเสนอข้อมูล 2
 
15:30:00
R: เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง แนวคิดด้านปัญญาประดิษฐ์
 
16:30:00
R: ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เนื้อเรื่อง
 
17:30:00
R: คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การนำเสนอข้อมูล 2
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R: คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) เรื่อง การนำเสนอข้อมูล 2
 
18:30:00
R: เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง แนวคิดด้านปัญญาประดิษฐ์
 
19:30:00
R: ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เนื้อเรื่อง
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) เรื่อง เนื้อเรื่อง
 
21:00:00
R: คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การนำเสนอข้อมูล 2
 
22:00:00
แจ้งรายการ
 
23:00:00
เมล็ดพันธุ์ครู