00:00:00
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
 
01:00:00
Science
 
02:00:00
ห้องพักครู Teacher as Learner
 
03:00:00
Music and Art
 
04:00:00
R ชุมชนแห่งการเรียนรู้
 
05:00:00
R Science
 
06:00:00
อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
07:00:00
อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
R ห้องพักครู Teacher as Learner
 
09:00:00
R Music and Art
 
10:00:00
R ชุมชนแห่งการเรียนรู้
 
11:00:00
R Science
 
12:00:00
R ห้องพักครู Teacher as Learner
 
13:00:00
R Music and Art
 
14:00:00
R ชุมชนแห่งการเรียนรู้
 
15:00:00
R Science เรื่อง อาชีพในยุคดิจิทัล (2)
 
16:00:00
R อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
17:00:00
R อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
แหล่งความรู้ที่ยั่งยืนสู่ราษฎร
 
18:30:00
R Lesson Study
 
19:00:00
R Music and Art
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R Lesson Study
 
21:00:00
R ชุมชนแห่งการเรียนรู้
 
22:00:00
R Science
 
23:00:00
R ห้องพักครู Teacher as Learner
 

ดาวน์โหลดตารางสอน