00:00:00
การออกแบบระบบไฟฟ้า
 
01:00:00
เทคนิคการอินเตอร์เฟส
 
02:00:00
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
 
03:00:00
การบิน
 
04:00:00
การประเมินและความปลอดภัยยานยนต์
 
05:00:00
R : การออกแบบระบบไฟฟ้า
 
06:00:00
R : เทคนิคการอินเตอร์เฟส
 
07:00:00
R : การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
วงจรดิจิตอล
 
09:00:00
การใช้โปรแกรมกราฟฟิก Illustrator CS6
 
10:00:00
ไมโครคอนโทรลเลอร์
 
11:00:00
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
 
12:00:00
ขนมไทย
 
13:00:00
English listening & speaking
 
14:00:00
เทคนิคการจัดการพลังงาน
 
15:00:00
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 
16:00:00
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
 
17:00:00
ดนตรีกีต้าร์คลาสสิค
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
การออกแบบระบบไฟฟ้า
 
19:00:00
เทคนิคการอินเตอร์เฟส
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
ขนมไทย
 
21:00:00
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
 
22:00:00
การบิน
 
23:00:00
การประเมินและความปลอดภัยยานยนต์
 

ดาวน์โหลดตารางสอน