00:00:00
เครื่องมืออุตสาหกรรม
 
01:00:00
กลศาสตร์ยางล้อ
 
02:00:00
ผลิตภัณฑ์เกษตร
 
03:00:00
การประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า
 
04:00:00
เทคโนโลยียานยนต์
 
05:00:00
R: เครื่องมืออุตสาหกรรม
 
06:00:00
R: กลศาสตร์ยางล้อ
 
07:00:00
R: ผลิตภัณฑ์เกษตร
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เสริมสาระความรู้
 
08:30:00
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (5)
 
09:30:00
คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง แผนภาพเวนน์ : องค์ประกอบและการเขียนแผนภาพเวนน์ 2 เซต
 
10:30:00
เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การพัฒนาโครงงาน
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
R: ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (5)
 
13:30:00
R: คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง แผนภาพเวนน์ : องค์ประกอบและการเขียนแผนภาพเวนน์ 2 เซต
 
14:30:00
R: เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การพัฒนาโครงงาน
 
15:30:00
R: ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (5)
 
16:30:00
R: คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง แผนภาพเวนน์ : องค์ประกอบและการเขียนแผนภาพเวนน์ 2 เซต
 
17:30:00
R: เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การพัฒนาโครงงาน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R: เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) เรื่อง การพัฒนาโครงงาน
 
18:30:00
R: ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (5)
 
19:30:00
R: คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง แผนภาพเวนน์ : องค์ประกอบและการเขียนแผนภาพเวนน์ 2 เซต
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4(ต่อ) เรื่อง แผนภาพเวนน์ : องค์ประกอบและการเขียนแผนภาพเวนน์ 2 เซต
 
21:00:00
R: เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การพัฒนาโครงงาน
 
22:00:00
อุตสาหกรรมเกษตร
 
23:00:00
การวิจัยตลาด
 

ดาวน์โหลดตารางสอน