00:00:00
ประมง
 
01:00:00
อุตสาหกรรมเกษตร
 
02:00:00
เครื่องมืออุตสาหกรรม
 
03:00:00
Internet of Things
 
04:00:00
ประมง
 
05:00:00
อุตสาหกรรมเกษตร
 
06:00:00
เครื่องมืออุตสาหกรรม
 
07:00:00
R : Internet of Things
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
 
09:00:00
ดนตรีกีต้าร์คลาสิค
 
10:00:00
การบัญชีเบื้องต้น 2
 
11:00:00
คอมพิวเตอร์น่ารู้
 
12:00:00
เรียนรู้ใช้งาน IOT
 
13:00:00
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาธุรกิจบริการ
 
14:00:00
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาธุรกิจบริการ
 
15:00:00
สถิติเบื้องต้น
 
16:00:00
บัญชีเบื้องต้น 1
 
17:00:00
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : อุตสาหกรรมเกษตร
 
19:00:00
R : ประมง
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
เรียนรู้ใช้งาน IOT
 
21:00:00
R : เครื่องมืออุตสาหกรรม
 
22:00:00
R : Internet of Things
 
23:00:00
R : ประมง
 

ดาวน์โหลดตารางสอน