00:00:00
เทคนิคการอินเตอร์เฟส
 
01:00:00
การบิน
 
02:00:00
ประมง
 
03:00:00
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
 
04:00:00
R : เทคนิคการอินเตอร์เฟส
 
05:00:00
R : การบิน
 
06:00:00
R : ประมง
 
07:00:00
R : การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
วงจรดิจิตอล
 
09:00:00
ภาษาอังกฤษชีวิตจริง 2
 
10:00:00
Classical Guitar for Intermediate Player
 
11:00:00
กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
 
12:00:00
ขนมไทย
 
13:00:00
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
 
14:00:00
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
 
15:00:00
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
 
16:00:00
การบัญชีเบื้องต้น 2
 
17:00:00
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
R : เทคนิคการอินเตอร์เฟส
 
19:00:00
R : การบิน
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
ขนมไทย
 
21:00:00
R : ประมง
 
22:00:00
R : การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
 
23:00:00
R : เทคนิคการอินเตอร์เฟส
 

ดาวน์โหลดตารางสอน