00:00:00
การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองในยุค "โควิด 19"
 
01:00:00
การทำผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ทำความสะอาดร่างกายในยุค "โควิด 19"
 
02:00:00
ความรู้เบื้องต้นของการตลาดและการตลาดดิจิทัล
 
03:00:00
การบัญชีบริหาร
 
04:00:00
อักษรภาษาญี่ปุ่นและเสียงอ่าน
 
05:00:00
คันจิและคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นหมวดความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
 
06:00:00
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานในโรงงาน
 
07:00:00
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สยามทันสมัย
 
08:06:00
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
 
09:00:00
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
 
10:00:00
จังหวะชีวิต พลิกวิกฤตด้วยมงคล
 
11:00:00
ทัวร์ 9 วัด ก้าวตาม "ธรรม"
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สุริยุปราคา ที่หว้ากอ
 
12:05:00
เพชรแผ่นดิน
 
13:00:00
การสร้างมนุษย์เสมือนจริงสําหรับงานศิลปะสร้างสรรค์
 
14:00:00
ชีวิตต้องธรรม (ทำ)
 
15:00:00
สร้างสรรค์งานผ้า
 
16:00:00
ชนะ 8 ทิศ พิชิต 8 สถานการณ์
 
17:00:00
การท่องเที่ยวไทย NEXT NORMAL
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สยามทันสมัย
 
18:06:00
การวางแผนธุรกิจคหกรรมศาสตร์ยุคใหม่
 
19:00:00
การพัฒนาและสร้าง Metaverss สำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
มทร.รัตนโกสินทร์
 
21:00:00
เรียนรู้ตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะจากคำศัพท์หมวดของกินและอาหารญี่ปุ่น
 
22:00:00
การวาดภาพ
 
23:00:00
การทำผลิตภัณฑ์ Make up ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ
 

ดาวน์โหลดตารางสอน