00:00:00
สภาเสียงไร้เดียงสา
 
01:00:00
พ่อแม่สู้ๆ
 
02:00:00
การศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กพิเศษ
 
02:30:00
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กพิการ
 
03:00:00
โรงเรียนพ่อแม่
 
03:30:00
คู่หูทดลองวิทย์
 
04:00:00
ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
 
04:30:00
ท้าให้อ่าน
 
05:00:00
จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
05:30:00
พลเมืองเด็ก
 
06:00:00
R : สภาเสียงไร้เดียงสา
 
07:00:00
R : พ่อแม่สู้ๆ
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
THU : อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง ฤดูฝน (1)
 
11:00:00
FRI : อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง ฤดูฝน (2)
 
13:30:00
R : การศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กพิเศษ
 
14:00:00
R : กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กพิการ
 
14:30:00
R : โรงเรียนพ่อแม่
 
15:00:00
R : คู่หูทดลองวิทย์
 
15:30:00
R : ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
 
16:00:00
R : ท้าให้อ่าน
 
16:30:00
R : จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
17:00:00
R : พลเมืองเด็ก
 
17:30:00
R : สภาเสียงไร้เดียงสา
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : สภาเสียงไร้เดียงสา (ต่อ)
 
18:30:00
R : พ่อแม่สู้ๆ
 
19:30:00
R : โรงเรียนพ่อแม่
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : การศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กพิเศษ
 
21:00:00
R : กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กพิการ
 
21:30:00
R : คู่หูทดลองวิทย์
 
22:00:00
R : ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
 
22:30:00
R : ท้าให้อ่าน
 
23:00:00
R : จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
23:30:00
R : พลเมืองเด็ก