00:00:00
ท้าให้อ่าน
 
00:30:00
จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
01:00:00
พลเมืองเด็ก
 
01:30:00
สภาเสียงไร้เดียงสา
 
02:30:00
พ่อแม่สู้ๆ
 
03:30:00
การศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กพิเศษ
 
04:00:00
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กพิการ
 
04:30:00
โรงเรียนพ่อแม่
 
05:00:00
คู่หูทดลองวิทย์
 
05:30:00
ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
 
06:00:00
R : ท้าให้อ่าน
 
06:30:00
R : จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
07:00:00
R : พลเมืองเด็ก
 
07:30:00
R : โรงเรียนพ่อแม่
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
MON : อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ (4)
 
11:00:00
TUE : อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ (5)
 
13:30:00
R : อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ (4)
 
16:00:00
R : โรงเรียนพ่อแม่
 
16:30:00
R : คู่หูทดลองวิทย์
 
17:00:00
R : ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
 
17:30:00
R : ท้าให้อ่าน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
18:30:00
R : พลเมืองเด็ก
 
19:00:00
R : สภาเสียงไร้เดียงสา
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : พ่อแม่สู้ๆ
 
21:30:00
R : การศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กพิเศษ
 
22:00:00
R : กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กพิการ
 
22:30:00
R : โรงเรียนพ่อแม่
 
23:00:00
R : คู่หูทดลองวิทย์
 
23:30:00
R : ว้าวุ่นรุ่นเล็ก