00:00:00
เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
 
00:30:00
วีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา (ร.10)
 
01:30:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
02:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
02:30:00
แสงแห่งปณิธาน
 
03:00:00
ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
03:30:00
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
04:00:00
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
04:30:00
R : สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
05:00:00
R : พระราชกรณียกิจและพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
 
06:00:00
R : เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
 
06:30:00
R : วีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา (ร.10)
 
07:30:00
R : เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง Nice to meet you (1) *
 
09:30:00
ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 3 และ 4
 
10:30:00
ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ 2
 
11:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก 1
 
12:30:00
แจ้งรายการ
 
13:30:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง Nice to meet you (1) *
 
14:30:00
ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 3 และ 4
 
15:30:00
ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ 2
 
16:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก 1
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง Nice to meet you (1) *
 
19:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 3 และ 4
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ 2
 
21:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก 1
 
22:30:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
23:00:00
พระราชกรณียกิจและพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10