00:00:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
00:30:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
01:00:00
แสงแห่งปณิธาน
 
01:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
02:00:00
รอบภูมิภาค
 
02:30:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
03:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
03:30:00
R : นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
04:00:00
R : สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
04:30:00
R : แสงแห่งปณิธาน
 
05:00:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
05:30:00
R : รอบภูมิภาค
 
06:00:00
R: เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
06:30:00
R: 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
07:00:00
R: นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
07:30:00
R: สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สุริยุปราคา ที่หว้ากอ
 
08:30:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3)
 
09:30:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง กุ๊กกุ๊กไก่
 
10:30:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (3)
 
11:30:00
ศ11101 ศิลปะ เรื่อง วาดภาพระบายสีไม้
 
12:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ปฏิรูปประเทศสู่สากล
 
12:30:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบอกอันดับที่
 
13:30:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง แม่งูเอ๋ย
 
14:30:00
ง11101 การงานอาชีพ เรื่อง การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว
 
15:30:00
ส11101 สังคมศึกษา เรื่อง การใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว
 
16:30:00
R: นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
17:00:00
R: สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
17:30:00
R: แสงแห่งปณิธาน
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
18:30:00
R: รอบภูมิภาค
 
19:00:00
R: เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
19:30:00
R: 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
21:00:00
R : สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
21:30:00
R : แสงแห่งปณิธาน
 
22:00:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
22:30:00
R : รอบภูมิภาค
 
23:00:00
R : เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
23:30:00
R : 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง