แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.3

Posted by Autcharee650@gmail.com | 17 มิ.ย. 62
879 views

แผนการสอนภาษาอังกฤษป.3 หน่วยที่ 1เรื่อง hello how are you?  หน้า 19 -27 เป็นเร่ื่อง Varity of food ค่ะ  ซึ่งเป็นของหน่วยที่ 4 

2 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ

  1. น้ำเพร | 17.10.62
    ภาษาอังกฤษไม่มีใบงาน แผนทุกวิชาเปิดไม่ได้
  2. สุรีรัตน์ ดวงสิน | 17.10.62
    ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.๓ได้อย่างไรคะ