แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย โรงเรียนบ้านต้นส้าน ( tonsan56@gmail.com ) ยังไม่ได้รับการแก้ไข
  ด้านบทเรียน | 19.09.19

  ในวิชาคณิตศาตร์วันที่ 18-19 กันยายน 2562
  รายการสดทางโทรทัศน์ กับ รายการที่ดาวน์โหลดได้+กำหนดการสอน ไม่ตรงกัน
  แล้วใบงานก็เป็นตามกำหนดการสอนแต่ไม่ตรงกับโทรทัศน์ที่แสดงรายการสด
 2. โดย นายเฉลิม หนูหวาน ( charlerm4@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 18.09.19

  เปิดใบงานไม่ได้

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV แนะนำปลายทางดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ที่คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อรองรับการใช้งาน ขอบคุณค่ะ


 3. โดย พวงทิพย์ จำนง ( pungtip0212@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 17.09.19

  แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ป. 5 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 ของฉบับปรับปรุง ตามหลักสูตรปี 2560 ยังไม่ลงให้ในสื่อ 60 พรรษาเลยค่ะอยากให้ลงให้เร็วเลยค่ะ (ได้เฉพาะ หน่วยที่ 1 )

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV ปัจจุบันรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีการปรับปรุงหลักสูตร วีดีโอการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ใบงาน ใบกิจกรรม จะมีการลงเว็บไซต์ล่วงหน้า 3 วันก่อนมีการออกอากาศ หน่วยการเรียนรู้จัดเรียนตามแผนและกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ในปีการศึกษา 2562/1 และสิ้นสุดในวันที่ 26 กันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น 71 ชั่วโมง ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 4. โดย อำไพ ศรีโพธิ์กลาง ( umpaisee@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 17.09.19

  เข้าระบบไม่ได้

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV ดำเนินการตรวจสอบเว็บไซต์สามารถเข้าระบบใช้งานได้ปกติ เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ ไม่สามารถติดต่อได้ ขออนุญาตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เป็นระบบการเข้าใช้งาน DLTV ส่วนไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ


 5. โดย นางรัชนีกร ไชยสุริยงค์ ( rutt2507@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 16.09.19

  อยากได้แบบทดสอบภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๒ ค่่ะ เนื่องจากสอน ๒ ห้องเรียนจึงมีปัญหาการออกแบบข้อสอบทั้ง ๒ ชั้นค่ะ และเกรงว่าข้อสอบจะไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งหลักสูตรใหม่จะมีปัญหาในการสร้างแบบทดสอบค่ะ หากไม่รบกวนเกินไปอยากขอความอนุเคราะห์ค่ะ เข้าไปเอาในระบบไม่ได้สักทีค่ะ หากจะกรุณาช่วยส่งมาตามอีเมลนี้ให้ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณยิ่ง เพราะโรงเรียนเราใช้การเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลทุกสาระค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการเผยแพร่การเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ในระดับปฐมวัย ,ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนต้น และอำนวยความสะดวกในเรื่องของการดาวน์โหลดใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม ตามรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้เท่านั้น ขอบคุณค่ะ