แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย วิไลลักษณ์ พานิช ( panich24kat@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 22.07.19

  ไม่สามารถยืนยันการสมัครสมาชิกได้

  ขอบคุณที่ติดตามรับชม DLTV ปัจจุบันหากดำเนินการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว แนะนำปลายทาง นำ Username และ Password ทดลองเข้าใช้งานได้โดยไท้ต้องทำการยืนยันการสมัครสามาชิกผ่าน E-mail คะ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยคะ ขอบคุณคะ


 2. โดย นางสาวเรณู หวังผล ( renu482512@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 22.07.19

  ทำไมดาวน์โหลดอะไรไม่ได้เลยคะ ไม่ว่าจะเป็นแผนการสอน หรือสื่อการสอน หรือใบงาน ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ

  ดำเนินการตรวจสอบ ปัจจุบันสามารถเข้าดาวน์โหลดและเปิดใช้งานได้ปกติ แนะนำปลายทางทดลองเข้าใช้งานอีกครั้ง หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้ รบกวนส่งรายละเอียด Error กลับมาอีกครั้ง พร้อมระบุรายละเอียดว่าเป็นข้อมูลของชั้นเรียนอะไร วิชาอะไรคะ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้คะ ขอบคุณคะ


 3. โดย วิภาวัลย์ อุ่นไพร ( wipawan1208@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 22.07.19

  เฉลยแบบฝึกหัดคณิตฯป.5 หน่วยที่2 ยังไม่มีเฉลยให้ค่ะุ ขอบคุณค่า

  ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานคุณครูผู้สอน หากมีความคืบหน้าหรือได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการแจ้งกลับอีกครั้ง ขอบคุณคะ


 4. โดย วิภาวัลย์ อุ่นไพร ( wipawan1208@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 18.07.19

  แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6 ของวันที่ 18/7/62 แบบฝึกที่ 2.6 ไม่ตรงกับเรื่องที่เรียนคือเรียนการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนจำนวนคละแต่แบบฝึกที่ให้มาในสื่อ 60 เป็นการบวกลบจำนวนคละอย่างเดียว ขอบคุณค่ะ

  กรณีคุณครูปลายทางใช้งาน DLTV แนะนำให้ดาวน์โหลดสื่อจากหน่วยการเรียนรู้ของครูผู้สอนต้นทาง ตามหน่วยการเรียนรู้และวันที่สอนนั้นๆ คะ ขอบคุณคะ


 5. โดย นางสาวกุสุมา พิมมาศ ( kusuma48@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 17.07.19

  ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) วิชาภาษาไทย ป.๓ ภาคเรียนที่
  ๑ เล่ม ๒ ทำไมถึงโหลดไม่ได้คะ

  ขอบคุณที่ติดตามรับชม DLTV ดำเนินการตรวจสอบ ขณะนี้สามารถดาวน์โหลดได้เรียบร้อยคะ ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณคะ