แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย นางสาวนงลักษณ์ เจริญผล ( luxna_matam@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 02.04.20

  อยากได้ใบงานที่เป็นไฟล์ Word ที่สามารถแก้ไขได้ เช่น หน่วยเรียนที่ 1 ของวิชาคณิต ค22101 ชั้น ม.2 แต่หน่วยเรียนอื่นๆ เป็นไฟล์ pdf ซึ่งแก้ไขไม่ได้ค่ะ

  ขอบคุณที่ติดตามรับชม DLTV สื่อ ใบงาน ใบความรู้และใบกิจกรรม มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ อัพไฟล์ในรูปแบบของ PDF เท่านั้น ขอบคุณค่ะ


 2. โดย นางชนิศา สารแสน ( Chanisa_2506@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 31.03.20

  อยากได้แผนการสอนวิทยาศาสตร์หลักสูตร2560
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการเผยแพร่การเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ในระดับปฐมวัย ,ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนต้น และอำนวยความสะดวกในเรื่องของการดาวน์โหลดใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม ตามรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้เท่านั้น ขอบคุณค่ะ


 3. โดย สุกัญญา ศิลมฤทธิ์ ( nok100232@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 25.03.20

  ขอแผนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ป.1-ป.3

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV ดำเนินการตรวจสอบ ปัจจุบันแผนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถดาวน์โหลดได้ที่แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเข้าที่ช่องทางดังนี้ https://dltv.ac.th/teachplan/lists/1/3000/MjU2MiAvIDI= และในส่วนของ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  อยู่ระหว่างดำเนินการปรับ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 4. โดย สมภพ เตชาติ ( emsomphob@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 13.03.20

  เปิดบทเรียนกลุ่มการงานอาชีพ ม.1 ม.2 เปิดบทเรียนรายหน่วย หน่วยที่ 2 เป็นต้นไปไม่ได้ ครับผม

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV ดำเนินการตรวจสอบสามารถเข้าใช้งานและเปิดไฟล์รับชมได้ปกติ (ดำเนินการติดต่อกลับ สอบถามเพิ่มเติมและแนะนำการใช้งานเรียบร้อย) ขอบคุณค่ะ


 5. โดย นาย จักรพงศ์ กล่ำน้อย ( anza.0888066285@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 04.03.20

  ปี 2560 ดูไม่ได้ครับ

  ด้วยปี 2561 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการเปลี่ยนแปลงระบบการออกอากาศการเรียนการสอนจาก SD เป็น HD ดังนั้นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.dltv.ac.th จึงเป็นข้อมูลรายการที่ผลิตและเผยแพร่ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ขอบคุณค่ะ