เฉลยแบบฝึกที่ 3.11

Posted by anne.jpd@gmail.com | 23 ส.ค. 61
740 views

ข้อ 3. 3 เซ็นติเมตร เท่ากับ 0.03 เมตร ไม่ใช่เหรอคะ แต่คุณครู เฉลยเท่ากับ 0.3 ค่ะ

3 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ

  1. นางยุวดี นุ่นรักษา | 23.04.62
    หาเฉลยไม่เจอค่ะ
  2. นางยุวดี นุ่นรักษา | 23.04.61
    หาเฉลยค่ะไม่เจอ
  3. jeep997466@gmail.com | 23.04.61
    หาเฉลยไม่เจอค่ะ ไปตรงไหนคะ