แผนการสอน

Posted by araya7527@gmail.com | 17 ก.ค. 61
543 views

แผนการสอนตั้งแต่สัปดาห์ที่10 เป็น้นไป ทำไมไม่มีให้ดาวน์โหลดเลยคะ  มีแค่1-9ค่ะ

3 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ

  1. poypam1318@hotmail.com | 17.10.61
    อยากได้แผนสัปดาห์ที่ 10 เป็นต้นไปค่ะ เพราะจะได้เตรียมการสอนตามต้นทางถูกค่ะ
  2. penpan.nu@hotmail.com | 17.10.61
    อยากได้แผนการสอนสัปดาห์ที่ 10 เป็นต้นไปค่ะ เห็นมีแค่สัปดาห์ที่1-10 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ค่ะ
  3. araya7527@gmail.com | 17.10.61
    อยากได้แผนการสอนสัปดาห์ที่ 10 เป็นต้นไปค่ะ เห็นมีแค่สัปดาห์ที่1-9 ค่ะ เมื่อไรจะเอาลงให้โหลดได้คะ