ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 51
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก

ครูนงนุช จันทร์เสวก
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. Life Experience
เรื่อง 1.1 A Famous Billionaire
1
  A Famous Billionaire 1 พ.ย. 62 (มีใบงาน, ใบความรู้ และเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 When I was young
1
  When I was young 6 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 Once upon a time
1
  Once upon a time 7 พ.ย. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 Who left the money
1
  Who left the money 8 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 What happened
1
  What happened 13 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 What were you doing
1
  What were you doing 14 พ.ย. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 The past events
1
  The past events 15 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 Telling the story
1
  Telling the story 20 พ.ย. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 My experience
1
  My experience 21 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. Solar System
เรื่อง 2.1 Planets
1
  Planets 22 พ.ย. 62 (มีใบงานและเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 The Difference of Planets
1
  The Difference of Planets 27 พ.ย. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 Phenomenon on Earth (Lunar eclipse)
1
  Phenomenon on Earth (Lunar eclipse) 28 พ.ย. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 The Earth
1
  The Earth 29 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 An Incredible Event 1
1
  An Incredible Event 1 4 ธ.ค. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 Light Pollution
1
  Light Pollution 6 ธ.ค. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 Greenhouse Effect
1
  Greenhouse Effect 11 ธ.ค. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 How to solve global warming
1
  How to solve global warming 12 ธ.ค. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. Media Outlets
เรื่อง 4.1 Types of News
1
  Types of News 3 ม.ค. 63
เรื่อง 4.2 New Words
1
  New Words 9 ม.ค. 63
เรื่อง 4.3 Variety News
1
  Variety News 10 ม.ค. 63
เรื่อง 4.4 My Friend and I (1)
1
  My Friend and I (1) 15 ม.ค. 63
เรื่อง 4.5 Dinosaurs
1
  Dinosaurs 17 ม.ค. 63
เรื่อง 4.6 What is it talking about
1
  What is it talking about 22 ม.ค. 63
เรื่อง 4.7 Interesting Places
1
  Interesting Places 23 ม.ค. 63
เรื่อง 4.8 News Caption
1
  News Caption 24 ม.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 5. The World in Your Hands
เรื่อง 5.1 Smoking-Stinks I
1
  Smoking-Stinks I 29 ม.ค. 63
เรื่อง 5.2 World-Garbage-I
1
  World-Garbage-I 30 ม.ค. 63
เรื่อง 5.3 World-Garbage-II
1
  World-Garbage-II 31 ม.ค. 63
เรื่อง 5.4 Ocean-of-Trash-I
1
  Ocean-of-Trash-I 5 ก.พ. 63
เรื่อง 5.5 Water-for-Life
1
  Water-for-Life 6 ก.พ. 63
เรื่อง 5.6 Local-Herbs
1
  Local-Herbs 7 ก.พ. 63
เรื่อง 5.7 Alternative-Energy
1
  Alternative-Energy 12 ก.พ. 63
เรื่อง 5.8 Eco-friendly Living
1
  Eco-friendly Living 13 ก.พ. 63
เรื่อง 5.9 How to Go Green
1
  How to Go Green 14 ก.พ. 63
หน่วยการเรียนรู้ 6. ASEAN Countries
เรื่อง 6.1 ASEAN Locations
1
  ASEAN Locations 19 ก.พ. 63
เรื่อง 6.2 Getting know
1
  Getting know 20 ก.พ. 63
เรื่อง 6.3 Don’t Do That!
1
  Don’t Do That! 21 ก.พ. 63
เรื่อง 6.4 International Dishes
1
  International Dishes 26 ก.พ. 63
เรื่อง 6.5 Funny Fable
1
  Funny Fable 27 ก.พ. 63
เรื่อง 6.6 ASEAN Folktales
1
  ASEAN Folktales 28 ก.พ. 63
เรื่อง 6.7 ASEAN’s Wonderland I
1
  ASEAN’s Wonderland I 4 มี.ค. 63
เรื่อง 6.8 ASEAN’s Wonderland II
1
  ASEAN’s Wonderland II 5 มี.ค. 63
เรื่อง 6.9 ASEAN Airlines
1
  ASEAN Airlines 6 มี.ค. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By sboon08@gmail.com | 01.11.18 | 1,510 6 ภาษาอังกฤษ
  1. Post By sboon08@gmail.com | 01.11.18 | 1,510 6 ภาษาอังกฤษ