ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 57
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก

ครูนงนุช จันทร์เสวก
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Interests
เรื่อง 1.1 My favorite subject
1
  My favorite subject
เรื่อง 1.2 Interesting Courses
1
  Interesting Courses
เรื่อง 1.3 Further Study
1
  Further Study
เรื่อง 1.4 Occupations
1
  Occupations
เรื่อง 1.5 Job Application
1
  Job Application
เรื่อง 1.6 Job Advertisement
1
  Job Advertisement
เรื่อง 1.7 Application letter
1
  Application letter
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Leisure and Entertainment
เรื่อง 2.1 My Favorite Song
1
  My Favorite Song (1)
2
  My Favorite Song (2)
เรื่อง 2.2 Movie Genre
1
  Movie Genre
เรื่อง 2.3 Wonder Woman
1
  Wonder Woman
เรื่อง 2.4 At a sport center
1
  At a sport center
เรื่อง 2.5 Indoor Sport
1
  Indoor Sport
เรื่อง 2.6 The Story of St. Valentine
1
  The Story of St. Valentine
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Shopping
เรื่อง 3.1 I like shopping
1
  I like shopping
เรื่อง 3.2 May I help you?
1
  May I help you?
เรื่อง 3.3 At the Department Store
1
  At the Department Store
เรื่อง 3.4 Let’s shop
1
  Let’s shop
เรื่อง 3.5 Supermarket
1
  Supermarket
เรื่อง 3.6 The Shopping Places We Like
1
  The Shopping Places We Like
เรื่อง 3.7 Buy Things at Grocer’s
1
  Buy Things at Grocer’s
เรื่อง 3.8 Can You Do This?
1
  Can You Do This?
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Traveling
เรื่อง 4.1 My Packing List
1
  My Packing List
เรื่อง 4.2 At the Airport
1
  At the Airport (1)
2
  At the Airport (2)
เรื่อง 4.3 Hotel reservation
1
  Hotel reservation
เรื่อง 4.4 World new 7 wonders
1
  World new 7 wonders
เรื่อง 4.5 Water Safety
1
  Water Safety
เรื่อง 4.6 My Postcard
1
  My Postcard
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Local Products (OTOP)
เรื่อง 5.1 Products
1
  Products
เรื่อง 5.2 Local Products (OTOP)
1
  Local Products (OTOP)
เรื่อง 5.3 Creative Products
1
  Creative Products
เรื่อง 5.4 OTOP Products
1
  OTOP Products
เรื่อง 5.5 OTOP Label
1
  OTOP Label
เรื่อง 5.6 A Brochure of OTOP Product
1
  A Brochure of OTOP Product
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Stay fit
เรื่อง 6.1 Illness, injuries and symptoms
1
  Illness, injuries and symptoms
เรื่อง 6.2 What’s wrong with you?
1
  What’s wrong with you?
เรื่อง 6.3 Influenza
1
  Influenza
เรื่อง 6.4 Medicine Labels
1
  Medicine Labels
เรื่อง 6.5 Food Labels
1
  Food Labels
เรื่อง 6.6 What do you eat?
1
  What do you eat?
เรื่อง 6.7 I Like Playing Sports
1
  I Like Playing Sports
เรื่อง 6.8 Keep doing this
1
  Keep doing this
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 Celebrations
เรื่อง 7.1 Let’s Have a Party
1
  Let’s Have a Party
เรื่อง 7.2 Invitation
1
  Invitation
เรื่อง 7.3 The Celebration of Thanksgiving
1
  The Celebration of Thanksgiving
เรื่อง 7.4 Easter Day
1
  Easter Day
เรื่อง 7.5 My Favorite Celebration
1
  My Favorite Celebration
เรื่อง 7.6 Food on Special Occasions
1
  Food on Special Occasions
เรื่อง 7.7 Cooking Favorite Food on Special Occasions
1
  Cooking Favorite Food on Special Occasions
หน่วยการเรียนรู้ 8. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Science and technology for life
เรื่อง 8.1 Technology and Invention in 2025
1
  Technology and Invention in 2025 (1)
2
  Technology and Invention in 2025 (3)
เรื่อง 8.2 Are You Addicted to the Internet?
1
  Are You Addicted to the Internet?
เรื่อง 8.3 Giving Suggestions
1
  Giving Suggestions
เรื่อง 8.4 Advantages and Disadvantages of Using the Internet
1
  Advantages and Disadvantages of Using the Internet (1)
2
  Advantages and Disadvantages of Using the Internet (2)
เรื่อง 8.5 Advantages and Disadvantages of Using the Internet in Education
1
  Advantages and Disadvantages of Using the Internet in Education

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By sboon08@gmail.com | 01.11.18 | 316 2 ภาษาอังกฤษ
  1. Post By sboon08@gmail.com | 01.11.18 | 316 2 ภาษาอังกฤษ