ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 5
แผนการสอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง
ครูผู้สอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูนิสสรณ์ เชิญทอง
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทำ เก่งงาน เพื่อการดำรงชีวิต
เรื่อง 1.1 การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
1
  การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
เรื่อง 1.2 ทักษะการจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
1
  ทักษะการจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
เรื่อง 1.3 ประเภทงานเพื่อการดำรงชีวิต
1
  ประเภทงานเพื่อการดำรงชีวิต
เรื่อง 1.4 การวิเคราะห์และการวางแผนทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
1
  การวิเคราะห์และการวางแผนทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
เรื่อง 1.5 หลักการวางแผนทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
1
  หลักการวางแผนทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปิดโลกอาชีพ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ