ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์

ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง16101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยครอบครัวอุ่นจิต
เรื่อง 1.1 บ้านงามตา
1
  มารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น 22 พ.ค. 2562 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 เสื้อผ้าของฉัน
1
  เสื้อผ้าของฉัน (1) 29 พ.ค. 2562 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  เสื้อผ้าของฉัน (2) 5 มิ.ย. 2562 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  เสื้อผ้าของฉัน (3) 12 มิ.ย. 2562
เรื่อง 1.3 สารพันงานครัว
1
  หลักการเลือกซื่ออาหารเพื่อบริโภค 19 มิ.ย. 2562 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การจัดโต๊ะอาหาร และมารยาทในการรับประทานอาหาร 26 มิ.ย. 2562 (มีใบความรู้และวีดีโอประกอบการสอน)
3
  วิธีการประกอบอาหาร และเตรียมประกอบอาหาร 3 ก.ค. 2562 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 อาหารจานโปรด
1
  ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหาร 10 ก.ค. 2562
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง16101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยช่างคิดซ่อมแซม
เรื่อง 2.1 เรียนรู้ร่วมกัน
1
  รู้จักงานช่าง 24 ก.ค. 2562 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือช่าง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง 31 ก.ค. 2562 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 สารพันงานประดิษฐ์ (1)
1
  สารพันงานประดิษฐ์ (1) 7 ส.ค. 2562 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  กระบวนการในการทำงาน และประโยชน์ของการทำงานประดิษฐ์ 14 ส.ค. 2562
เรื่อง 2.3 สารพันงานประดิษฐ์ (2)
1
  การประดิษฐ์ของตกแต่ง และประเภทของงานประดิษฐ์แบ่งตามลักษณะการใช้งาน 21 ส.ค. 2562 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การประดิษฐ์แจกันจากขวดพลาสติก 28 ส.ค. 2562
3
  ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานประดิษฐ์และกระบวนการทำงานประดิษฐ์ 4 ก.ย. 2562 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 ช่างคิด ช่างทำ
1
  คุณค่าของงานประดิษฐ์ และงานประดิษฐ์ที่มีในท้องถิ่น/ภูมิภาค 11 ก.ย. 2562 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย 18 ก.ย. 2562 (มีใบงาน, ใบความรู้ และวีดีประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 ทบทวนบทเรียน
1
  ทบทวนบทเรียน 25 ก.ย. 2562

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By makngam99@gmail.com | 29.10.18 | 585 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  1. Post By eats53@gmail.com | 15.08.18 | 987 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. Post By nthawika@gmail.com | 06.06.18 | 684 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  3. Post By makngam99@gmail.com | 29.10.18 | 585 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี