ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 26
แผนการสอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ครูผู้สอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ

ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 องค์ประกอบศิลป์
1
  องค์ประกอบศิลป์ (21 พ.ค. 62)
เรื่อง 1.2 วิธีการกำหนดระยะในภาพวาด
1
  วิธีการกำหนดระยะในภาพวาด (28 พ.ค. 62)
เรื่อง 1.3 การสร้างมิติในงานทัศนศิลป์
1
  การสร้างมิติในงานทัศนศิลป์ (4 มิ.ย. 62)
เรื่อง 1.4 พื้นฐานวาดภาพสีน้ำ
1
  พื้นฐานวาดภาพสีน้ำ (11 มิ.ย. 62)
เรื่อง 1.5 จินตนาการสีในภาพวาด
1
  จินตนาการสีในภาพวาด (18 มิ.ย. 62)
เรื่อง 1.6 สีคู่ตรงข้ามในภาพวาด
1
  สีคู่ตรงข้ามในภาพวาด (25 มิ.ย. 62)
เรื่อง 1.7 จุดเด่นของสีในภาพวาด
1
  จุดเด่นของสีในภาพวาด (2 ก.ค. 62)
เรื่อง 1.8 ศิลปะการพิมพ์ภาพ
1
  ศิลปะการพิมพ์ภาพ 9 ก.ค. 62
เรื่อง 1.9 สร้างสรรค์งานปั้น
1
  สร้างสรรค์งานปั้น 23 ก.ค. 62
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ