ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 15
แผนการสอน ครูกรรณิกา เพชรศรี
ครูผู้สอน ครูกรรณิกา เพชรศรี
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการสอนรายชั่วโมง

ครูกรรณิกา เพชรศรี
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ16101) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย
1
  โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย 5 พ.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 สารเสพติด
1
  สารเสพติด 7 ม.ค. 62
2
  สารเสพติด(2) 14 ม.ค. 62
3
  สารเสพติด 21 ม.ค. 62
4
  สารเสพติด 28 ม.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 ภัยธรรมชาติ
1
  ภัยธรรมชาติ 4 ก.พ. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ภัยธรรมชาติ 11 ก.พ. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  ภัยธรรมชาติ 18 ก.พ. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  ภัยธรรมชาติ 25 ก.พ. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคไข้หวัดนก)
1
  โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคไข้หวัดนก) 12 พ.ย. 61
2
  โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคไข้หวัดนก) 19 พ.ย. 61
เรื่อง 1.5 โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคไข้เลือดออก)
1
  โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคไข้เลือดออก) 26 พ.ย. 61
2
  โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคไข้เลือดออก) 3 ธ.ค. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคเอดส์)
1
  โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคเอดส์) 17 ธ.ค. 61
2
  โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคเอดส์) 24 ธ.ค. 61

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By bandit-noname@hotmail.com | 17.05.18 | 1,011 4 สุขศึกษาและพลศึกษา
  2. Post By anusorn@gmail.com | 22.05.18 | 737 2 สุขศึกษาและพลศึกษา
  1. Post By bandit-noname@hotmail.com | 17.05.18 | 1,011 4 สุขศึกษาและพลศึกษา
  2. Post By anusorn@gmail.com | 22.05.18 | 737 2 สุขศึกษาและพลศึกษา