ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 32
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการสอนรายชั่วโมง

ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 3. วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ 5. ดาราศาตร์และอวกาศ
เรื่อง 5.1 แสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อโลก
1
  แสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อโลก 11ม.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  แสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อโลก (ต่อ) 15 ม.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 การเกิดฤดูของโลก
1
  การเกิดฤดูของโลก 18 ม.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การเกิดฤดูของโลก (ต่อ) 22 ม.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการเรียนการสอน)
เรื่อง 5.3 ฤดูของประเทศไทย
1
  ฤดูของประเทศไทย 25 ม.ค.62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.4 ข้างขึ้น ข้างแรม
1
  ข้างขึ้น ข้างแรม 29 ม.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ข้างขึ้น ข้างแรม (ต่อ) 1 ก.พ. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.5 การมองเห็นแหล่งกำเนิดแสง
1
  การมองเห็นแหล่งกำเนิดแสง 5 ก.พ. 62 (มีวีดิโอ และ ใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.6 สุริยุปราคา
1
  สุริยุปราคา 8 ก.พ. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  สุริยุปราคา (ต่อ) 12 ก.พ.62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.7 จันทรุปราคา
1
  จันทรุปราคา 15 ก.พ. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.8 เทคโนโลยีอวกาศ
1
  เทคโนโลยีอวกาศ 22 ก.พ. 62 (มีวีดิโอ ใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  เทคโนโลยีอวกาศ 26 ก.พ. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ วีดิโอ และ ประชาสัมพันธ์การสอบ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 557 0 วิทยาศาสตร์
 2. Post By tonyha51@gmail.com | 09.06.18 | 549 1 วิทยาศาสตร์
 3. Post By krutorn@hotmail.com | 28.08.18 | 481 0 วิทยาศาสตร์
 4. Post By popla_298@hotmail.com | 17.05.18 | 454 0 วิทยาศาสตร์
 1. Post By tum.sod@hotmail.com | 04.08.18 | 1,026 1 วิทยาศาสตร์
 2. Post By jedwalee1127@gmail.com | 25.06.18 | 801 3 วิทยาศาสตร์
 3. Post By rachaneewan2523@gmail.com | 02.07.18 | 673 5 วิทยาศาสตร์
 4. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 557 0 วิทยาศาสตร์
 5. Post By tonyha51@gmail.com | 09.06.18 | 549 1 วิทยาศาสตร์
 6. Post By krutorn@hotmail.com | 28.08.18 | 481 0 วิทยาศาสตร์
 7. Post By popla_298@hotmail.com | 17.05.18 | 454 0 วิทยาศาสตร์