ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 39
แผนการสอน ประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ประภัสสร ธูปอ้น

ประภัสสร ธูปอ้น
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unit 1 : Me & My Family All About Me
เรื่อง 1.1 All About Me
1
  Hello! My Name Is Mary วันที่ 16 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  Some Sweet Home วันที่ 17 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 Home Sweet Home
1
  We Love and Care วันที่ 23 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  There’s No One Just Like You วันที่ 24 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
3
  Who Are These People? วันที่ 30 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 My Wonderful Family -What Is She Like?
1
  What Is She Like? วันที่ 31 พ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.4 My Wonderful Family -My Grandma Is Kind to Me
1
  My Grandma Is Kind to Me วันที่ 6 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 Doing Housework -I Clean My Room
1
  I Clean My Room วันที่ 7 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.6 Doing Housework - I Can Do It
1
  I Can Do It วันที่ 13 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.7 Happy Home -My Daddy
1
  My Daddy วันที่ 14 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.8 Happy Home -My Beloved Father
1
  My Beloved Father วันที่ 20 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.9 Bedtime Story - Put on the Puppet Show
1
  Put on the Puppet Show วันที่ 21 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unit 2 : School Life

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By tewinnew@gmail.com | 17.05.18 | 1,352 9 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By jarin505@gmail.com | 29.06.18 | 1,033 1 ภาษาอังกฤษ
  3. Post By วรรณพร | 08.02.19 | 681 1 ภาษาอังกฤษ
  4. Post By Thantipa27@hotmail.com | 05.07.18 | 500 0 ภาษาอังกฤษ