ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 15
แผนการสอน ครูกรรณิกา เพชรศรี
ครูผู้สอน ครูกรรณิกา เพชรศรี

ครูกรรณิกา เพชรศรี
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา และพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
1
  การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ วันที่ 7 พ.ย. 2561
2
  การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ วันที่ 14 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
3
  การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ วันที่ 21 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 สื่อเพื่อสุขภาพ
1
  สื่อเพื่อสุขภาพ วันที่ 28 พ.ย. 2561
2
  สื่อเพื่อสุขภาพ วันที่ 12 ธ.ค. 2561
3
  สื่อเพื่อสุขภาพ วันที่ 19 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 โรคที่พบในชีวิตประจำวัน
1
  โรคที่พบในชีวิตประจำวัน (โรคไข้หวัด) วันที่ 26 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
2
  โรคที่พบในชีวิตประจำวัน (โรคไข้เลือดออก) วันที่ 2 ม.ค. 2562
3
  โรคที่พบในชีวิตประจำวัน(โรคฟันผุ) วันที่ 9 ม.ค. 2562
4
  โรคที่พบในชีวิตประจำวัน(โรคเหงือกอักเสบ) วันที่ 23 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 ยา
1
  ยา วันที่ 30 ม.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  ยา วันที่ 6 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 สารเสพติด
1
  สารเสพติด วันที่ 13 ก.พ. 62 (ใบงาน)
2
  สารเสพติด วันที่ 20 ก.พ. 62
3
  สารเสพติด วันที่ 27 ก.พ. 62 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ