ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูจันทิมา อนุกูล

ครูจันทิมา อนุกูล
นาฏดุริยางค์

แผนการสอน นาฎดุริยางค์

หน่วยการเรียนรู้ 1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 สีสันเส้นเสียง(1)
1
  สีสันเส้นเสียง(1) วันที่ 16 พ.ค. 61
เรื่อง 1.2 สีสันเส้นเสียง(2)
1
  สีสันเส้นเสียง(2) วันที่ 23 พ.ค. 61
เรื่อง 1.3 สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว(1)
1
  สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว(1) วันที่ 30 พ.ค. 61
เรื่อง 1.4 สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว(2)
1
  สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว(2) วันที่ 6 มิ.ย. 61
เรื่อง 1.5 ร้องรำทำเพลง
1
  ร้องรำทำเพลง วันที่ 12 มิ.ย. 61
เรื่อง 1.6 เสียงดนตรี
1
  เสียงดนตรี วันที่ 20 มิ.ย. 61
เรื่อง 1.7 ภาษาท่าในนาฏศิลป์(1)
1
  ภาษาท่าในนาฏศิลป์(1) วันที่ 27 มิ.ย. 61
เรื่อง 1.8 ภาษาท่าในนาฏศิลป์(2)
1
  ภาษาท่าในนาฏศิลป์(2) วันที่ 4 ก.ค. 61 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.9 การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย(1)
1
  การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย(1) วันที่ 11 ก.ค. 61 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.10 การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย(2)
1
  การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย วันที่ 18 ก.ค.61 (2)
เรื่อง 1.11 เพลงพื้นบ้าน
1
  เพลงพื้นบ้าน วันที่ 25 ก.ค.61
เรื่อง 1.12 ดนตรีพื้นบ้าน
1
  ดนตรีพื้นบ้าน วันที่ 1 ส.ค.61
เรื่อง 1.13 การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
1
  การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง 15 ส.ค. 61 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.14 ฟ้อนรำไทย(1)
1
  ฟ้อนรำไทย(1) 22 ส.ค. 61
เรื่อง 1.15 ฟ้อนรำไทย(2)
1
  ฟ้อนรำไทย(2) วันที่ 29 ส.ค.61 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.16 ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์(1)
1
  ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์(1) วันที่ 5 ก.ย.61 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.17 ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์(2)
1
  ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์(2) วันที่ 12 ก.ย. 61
เรื่อง 1.18 นาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์ไทยและการอนุรักษ์(1)
1
  นาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์ไทยและการอนุรักษ์(1) วันที่ 19 ก.ย.61
เรื่อง 1.19 นาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์ไทยและการอนุรักษ์(2)
1
  นาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์ไทยและการอนุรักษ์(2) วันที่ 26 ก.ย.61

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ