ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูจันทิมา อนุกูล

ครูจันทิมา อนุกูล
นาฏดุริยางค์

แผนการสอน นาฏดุริยางค์

หน่วยการเรียนรู้ 1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 สีสันเส้นเสียง
1
  สีสันเส้นเสียง (1) 18 พ.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  สีสันเส้นเสียง (2) 25 พ.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.2 สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว
1
  สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว (1) 1 มิ.ย. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว (2) 8 มิ.ย. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.3 ร้องรำทำเพลง
1
  ร้องรำทำเพลง (มีสื่อวิดีโอ) 15 มิ.ย. 2561
เรื่อง 1.4 เสียงดนตรี
1
  เสียงดนตรี 22 มิ.ย. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.5 ภาษาท่าในนาฏศิลป์
1
  ภาษาท่าในนาฏศิลป์ (1) 29 มิ.ย. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  ภาษาท่าในนาฏศิลป์ (2) 6 ก.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.6 การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
1
  การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย (1) 13 ก.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย (2) 20 ก.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.7 เพลงพื้นบ้าน
1
  เพลงพื้นบ้าน 3 ส.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.8 ดนตรีพื้นบ้าน
1
  ดนตรีพื้นบ้าน 10 ส.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.9 การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
1
  การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง 17 ส.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.10 ฟ้อนรำไทย
1
  ฟ้อนรำไทย (1) 24 ส.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  ฟ้อนรำไทย (2) 31 ส.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.11 ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์
1
  ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์ (1) 7 ก.ย. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์ (2) 14 ก.ย. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.12 นาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์ไทยและการอนุรักษ์
1
  นาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์ไทยและการอนุรักษ์ (1) 21 ก.ย. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  นาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์ไทยและการอนุรักษ์ (2) 28 ก.ย. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 19.10.18 | 205 0 นาฏดุริยางค์
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 19.10.18 | 205 0 นาฏดุริยางค์