ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 48
แผนการสอน ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์
ครูผู้สอน ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์

ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Food and Drinks
เรื่อง 1.1 Variety of Food
1
  Variety of Food 1 (1 พ.ย.61) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  Variety of Food 2 (5 พ.ย.61) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 Variety of Drinks
1
  Variety of Drinks 1 (6 พ.ย.61) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  Variety of Drinks 2 (8 พ.ย.61) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 Variety of Food and Drinks Test
1
  Variety of Food and Drinks Test (12 พ.ย.61) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 Fruit Variety
1
  Fruit Variety 1 (13 พ.ย.61) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  Fruit Variety 2 (15 พ.ย.61) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 My Favorite Fruit
1
  My Favorite Fruit 1 19 พ.ย. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  My Favorite Fruit 2 20 พ.ย. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 Friuts and vegetables
1
  Friuts and vegetables(1) 22 พ.ย. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  Friuts and vegetables(2) 26 พ.ย. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 Fruit Test
1
  Fruit Test 27 พ.ย. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 Healthy and Unhealthy
1
  Healthy and Unhealthy(1) 29 พ.ย. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  Healthy and Unhealthy(2) 3 ธ.ค. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 Tastes of Food
1
  Tastes of Food(1) 4 ธ.ค. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  Tastes of Food(2) 6 ธ.ค. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.10 Making a Drink and a Sandwich
1
  Making a Drink and a Sandwich (1) 11 ธ.ค. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  Making a Drink and a Sandwich (2) 13 ธ.ค. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.11 Ordering Drinks
1
  Ordering Drinks(1) 17 ธ.ค. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  Ordering Drinks (2) 18 ธ.ค. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.12 Mini Menus
1
  Mini Menus (1) 20 ธ.ค. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  Mini Menus (2) 24 ธ.ค. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.13 Choice of Food and Drinks Test
1
  Choice of Food and Drinks Test 25 ธ.ค. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ