แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

Info-dltv | 18 ก.พ. 2563
558

   เปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รายวิชาทัศนศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล Google Drive

 

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล One Drive