แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

Info-dltv | 06 พ.ย. 2562
5386

   แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

  

   คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด Google Drive

 

   คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด One Drive

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

   คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด Google Drive

 

   คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด One Drive

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

   คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด Google Drive

 

   คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด One Drive