ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 17 ต.ค. 2562
96

ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เพื่อจ้าง บรรจุและแต่งตั้ง

กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการสรรหา เข้ารายงานตัว
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. 
ณ งานบุคลากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคาร A ชั้น 2 เลขที่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2oxctlb

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
นางสาวศรุดา สถานนท์ชัย และนางสาวกมลวรรณ คล้ายมาก
โทรศัพท์หมายเลข 0 2282 6734, 0 2281 5637