แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

Info-dltv | 25 พ.ย. 2562
61358

   แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 

ระดับปฐมวัย อนุบาล ๑ - ๓

 

  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด Google Drive

 

  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด One Drive

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

 

  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด Google Drive

 

  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด One Drive

 

 

***เพิ่มเติม แผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒*** 

 

   คลิกที่นี่ เพื่อเข้าถึงช่องทางการดาวน์โหลด