ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

PR&Info dltv | 23 ส.ค. 2562
110

วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นางยุวนิตย์ ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  นำคณะเจ้าหน้าที่สถานีฯ " จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. "

ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าและปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ อ่างเก็บน้ำหนองป่าลาน ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีนายธนนท์  พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงาน  ข้าราชการ  พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง