สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล

PR&Info dltv | 23 ส.ค. 2562
90

วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น.

เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบ ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ วัดห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน   เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส 

พระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าคณะอำเภอหัวหิน เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พระพิศาลสิทธิคุณ (พระอาจารย์ไพโรจน์ ) เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล และพระสงฆ์จากอำเภอหัวหินจำนวน ๘๗ รูป

พร้อมด้วย น.ส.ดวงพร ภู่เกิด ผู้พิพากพิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณีปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน

นายกิติชัย ศรีทองช่วย ปลัดอำเภอหัวหินหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนจำนวนมากร่วมในพิธีดังกล่าว