เกียรติบัตร DLTV TELETRAINING สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2562 เป็นต้นไป

PR&Info dltv | 19 พ.ค. 2562
39631

เรียนผู้เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

DLTV TELETRAINING

ทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

และมีรายชื่อสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ใบประกาศเกียรติบัตร

ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  นะคะ

ขอบคุณคะ