เรียน ผู้เข้ารับการประเมินทดสอบความรู้ความเข้าใจ DLTV TELETRAINING

PR&Info dltv | 18 พ.ค. 2562
8970

เรียน....ผู้เข้ารับการประเมินทดสอบความรู้ความเข้าใจ

การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

DLTV TELETRAINING

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ขณะนี้ "เกียรติบัตร" อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ขออภัยในความไม่สะดวกคะ

ขอบคุณคะ