พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เปิดการอบรม DLTV TELETRAINING

Info-dltv | 18 พ.ค. 2562
4099

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ หอประชุมสถาบันฝึกอบรม TOT  และถ่ายทอดสัญญาณออกอากาศให้กับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจได้รับชมพร้อมกันทั่วประเทศ