โรงเรียนบ้านพุกร่าง (พลอุปถัมภ์) ศึกษาดูงาน

PR&Info dltv | 26 พ.ค. 2562
191

           วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีฯ และนายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสถานีฯ แก่นางสาววชิรญา ธนัตกันติชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุกร่าง (พลอุปถัมภ์) อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และคณะบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๘ คน ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมเบื้องหลังการบันทึกเทปรายการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ขั้นตอนผลิตรายการ การเตรียมความพร้อมในการบันทึกเทปรายการ ขั้นตอนกระบวนการตัดต่อรายการ ระบบการออกอากาศ การทำงานของอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการต่างๆ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งโรงเรียนบ้านพุกร่าง (พลอุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนปลายทางในโครงการที่รับชมรายการและใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   

        โดยการเยี่ยมชมสถานีฯ ในครั้งนี้ นางสาววชิรญา ธนัตกันติชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุกร่าง (พลอุปถัมภ์) กล่าวขอบคุณและชื่มชนการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์    "ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์คุโณปการกับการศึกษาไทยอีกทั้งยังช่วยเหลือ สนับสนุน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี"