นิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 26 เม.ย. 2562
168

  ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562  นางวิภา ตัณฑุลพงษ์ รองหัวหน้าสำนักงานและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสวท. และสพฐ. นิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  ของโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์  

โดยมี ดร.กุศลิน มุสิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) นำคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน จำนวน 4 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ จำนวน 15 ท่าน ร่วมนิเทศการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ พร้อมทั้งร่วมสังเกตการณ์การเตรียมการ  การซ้อมและทดลองบันทึกเทปการเรียนสอนทางไกลผ่านดาวเทียม   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ออกอากาศทางช่อง DLTV 7 - 9 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการบันทึกเทปจริงในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้มีประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้น ณ สตูดิโอบันทึกเทปรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์