ดาวน์โหลดตาราง, คู่มือและแผนใบงาน

PR dltv | 16 พ.ย. 2561
285621

1.ตารางและคู่มือมัธยมต้นใช้ของปีการศึกษา 2560 หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://dltv.ac.th/downloads
2.ปฐมวัย ประถม แผนและสื่อ สพฐ.จัดพิมพ์กำลังทะยอยส่งครับ 
3.แผน ใบงาน สื่อ ดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้ครับ http://cer.dltv.ac.th/obec_cer/

4.คู่มือครูพระราชทานมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา 2/2560 ดาวน์โหลดได้ที่นี่