เฉพาะตารางสอน
00:00:00
รอบภูมิภาค
01:00:00
รอบภูมิภาค
02:00:00
รอบรู้ถิ่นไทย
02:30:00
รอบรู้ถิ่นไทย
03:00:00
เกษตรขั้นเทพ
04:00:00
การเกษตร
05:00:00
R: รอบภูมิภาค
06:00:00
TUE: ค23101(ม.3)คณิตศาสตร์
07:00:00
TUE: ว23101(ม.3)วิทยาศาสตร์
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
TUE: ว23101(ม.3)วิทยาศาสตร์
09:00:00
TUE:พ23101(ม.3)สุขศึกษา
10:00:00
WED:อ23101(ม.3)ภาษาอังกฤษ
11:00:00
WED:ส23101(ม.3)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
12:00:00
WED: ท23101(ม.3)ภาษาไทย
13:00:00
WED:ส23102(ม.3)ประวัติศาสตร์
14:00:00
R: ค23101(ม.3)คณิตศาสตร์
15:00:00
R:ว23101(ม.3)วิทยาศาสตร์
16:00:00
R: ว23101(ม.3)วิทยาศาสตร์
17:00:00
R: พ23101(ม.3)สุขศึกษา
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
แฮปปี้วิถีเกษตร
18:30:00
R:อ23101(ม.3)ภาษาอังกฤษ
19:30:00
R:รอบรู้ถิ่นไทย
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: ส23101(ม.3)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
21:30:00
R: รอบภูมิภาค
22:30:00
R: รอบรู้ถิ่นไทย
23:00:00
R:เกษตรขั้นเทพ