เฉพาะตารางสอน
00:00:00
จุดเปลี่ยน
00:30:00
แผ่นดินไทย
01:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
02:00:00
เมืองใจดี
03:00:00
ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง
04:00:00
หลักชีวิต ปี 1
04:30:00
Countdown นับถอยหลังตั้งต้นใหม่
05:30:00
จุดเปลี่ยน
06:00:00
THU : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
07:00:00
THU : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)(คอมพิวเตอร์)
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
FRI : ว16101วิทยาศาสตร์
09:00:00
FRI : ค16101 คณิตศาสตร์6
10:00:00
FRI : ท16101 ภาษาไทย6
11:00:00
FRI : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา)
12:00:00
TUE : ท16101 ภาษาไทย 6
13:00:00
TUE : ว16101 วิทยาศาสตร์ 6
14:00:00
TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา)
15:00:00
TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ)
16:00:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
17:00:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) คอมพิวเตอร์
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R : ว16101 วิทยาศาสตร์ 6
19:00:00
R : ค16101 คณิตศาสตร์ 6
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R : ท16101 ภาษาไทย 6
21:30:00
R: แผ่นดินไทย
22:30:00
R : ผีเสื้อกระพือปีก
23:30:00
R : เมืองใจดี

ดาวน์โหลดตารางสอน