เฉพาะตารางสอน
00:00:00
R: คู่หูทดลองวิทย์
00:30:00
R: ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
01:00:00
R: ทราบแล้วเปลี่ยน
01:30:00
R: พ่อแม่สู้ๆ
02:30:00
R: Fat Fact ความจริงรอบพุง
03:00:00
R: I am ฉันจะเป็น
03:30:00
R: New Heart New World Kids
04:00:00
R: Sexpert Family
05:00:00
R: ปลูกจิต Kid อาสา
05:30:00
R: เป็นกันเอง
06:00:00
R: ค14101 คณิตศาสตร์4
07:00:00
R: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักประวัติศาสตร์)
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R:ท14101 ภาษาไทย4
09:00:00
R: อ14101 ภาษาอังกฤษ4
10:00:00
R: ค14101 คณิตศาสตร์4
11:00:00
R: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคม
12:00:00
R: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลัก กอท.)
13:00:00
R:อ14101 ภาษาอังกฤษ4
14:00:00
R: ท14101 ภาษาไทย4
15:00:00
R: ค14101 คณิตศาสตร์4
16:00:00
R: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
17:00:00
R:ว14101 วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ)
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
เดินหน้าประเทศไทย
18:30:00
R: New Heart New World Kids
19:00:00
R: Sexpert Family
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: ปลูกจิต Kid อาสา
21:00:00
R: เป็นกันเอง
21:30:00
R: Animal Speak
22:00:00
R: พ่อแม่สู้ๆ
23:00:00
R: โลกใสไร้ขยะ
23:30:00
R: คู่หูทดลองวิทย์

ดาวน์โหลดตารางสอน