เฉพาะตารางสอน
00:00:00
Literacy
01:00:00
เรียนอ่านเขียนอย่างไรให้รู้ภาษา
02:00:00
เมล็ดพันธุ์ครู
03:00:00
Assessment
04:00:00
การสร้างครูต้นกล้าสู่การปฏิบัติที่ดี
05:00:00
R: Literacy
06:00:00
R: เรียนอ่านเขียนอย่างไรให้รู้ภาษา
07:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R: Assessment
09:00:00
การสร้างครูต้นกล้าสู่การปฎิบัติที่ดี
10:00:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล
11:00:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
12:00:00
R: Literacy
13:00:00
R: เรียนอ่านเขียนอย่างไรให้รู้ภาษา
14:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู
15:00:00
R: Assessment
16:00:00
R: Literacy
17:00:00
R: เรียนอ่านเขียนอย่างไรให้รู้ภาษา
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
Practically SCIENC
18:30:00
R: การสร้างครูต้นกล้าสู่การปฏิบัติที่ดี
19:30:00
ครูพบกูรู
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
Lesson Study
21:00:00
R: เรียนอ่านเขียนอย่างไรให้รู้ภาษา
22:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู
23:00:00
R: Assessment

ดาวน์โหลดตารางสอน