เฉพาะตารางสอน
00:00:00
Teacher as Learner ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (5 ตอน)
01:00:00
Science/Teacher as Learner (4 ตอน)
02:00:00
เมล็ดพันธุ์ครู (8 ตอน)
03:00:00
ห้องพักครู Teacher as Leaners (7 ตอน)
04:00:00
Music and Art (2 ตอน)
05:00:00
R: Teacher as Learner ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (5 ตอน)
06:00:00
R: Science/Teacher as Learner (4 ตอน)
07:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู (8 ตอน)
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล
09:00:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
10:00:00
R: ห้องพักครู Teacher as Learners
11:00:00
R: Music and Art
12:00:00
R: Teacher as Learner ชุมชนแห่งการเรียนรู้
13:00:00
R: Science/Teacher as Learner
14:00:00
R : เมล็ดพันธุ์ครู
15:00:00
R: ห้องพักครู Teacher as Learners
16:00:00
R: เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล (31 ตอน)
17:00:00
R: เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู (9 ตอน)
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R: Music and Art (2 ตอน)
19:00:00
R: Teacher as Learner ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (5 ตอน)
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
Practically SCIENC
21:00:00
R: Science/Teacher as Learner (4 ตอน)
22:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู (8 ตอน)
23:00:00
R: ห้องพักครู Teacher as Leaners (7 ตอน)

ดาวน์โหลดตารางสอน